A weboldalon található információk kizárólag általános tájékoztatásra szolgálnak. Az információkat a CanalCom Kft bocsátja rendelkezésre és törekszik arra, hogy az adatokat naprakészen tartsa. A Társaság nem kéri a honlap felhasználóit személyes adataik (név, cím, e-mail cím, foglalkozás) megadására.

A Társaság nem vállal garanciát a weboldal teljességére vonatkozóan, illetve a weboldalon található tartalmak bármilyen célú felhasználhatóságára vonatkozóan. Az ilyen információkra való bármilyen
hivatkozás – beleértve, de nem kizárólagosan bármilyen üzleti és/vagy befektetési döntést –szigorúan az Ön saját felelősségére történik. A Társaság nem vállal felelősséget semmilyen veszteségért vagy kárért, amely a jelen weboldal használatából ered, vagy azzal összefüggésben keletkezik.